Nest aankondigingen

Hier onder vind je de verschillende nest aankondigingen binnen de club. Het bestuur wil de eigenaren van harte feliciteren!

De ouderdieren van de hieronder vermelde geplande nesten voldoen aan de eisen welke vermeld zijn in de Verenigingsreglementen. De contactgegevens van de betreffende Fokker vindt u op de pagina “fokkers”.

Indien een nest pups niet in onderstaande lijst is opgenomen, is het raadzaam om navraag te doen over de reden waarom vermelding achterwege is gebleven.

Affenpinschers

Momenteel zijn er voor dit ras geen aangekondigde nestjes bekend

Oostenrijkse Pinschers

Momenteel zijn er voor dit ras geen aangekondigde nestjes bekend

Dwergpinschers

Kennel D’el casa di Vita

Fokker: Marian Velsma

Gedekt in
Naam vader
Naam moeder
Verwacht in

Juni
Badi Von Semendriahof
Eria Pro Harisma
Augustus

Secetariaat

Secretariaat
Marmotberg 28
4708 NG Roosendaal
06-45432498
bianca.smits@home.nl

KVK en RVB

Ingeschreven in het verenigingenregister bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no.: V 531841

copyright © De Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van gladharige Dwergpinschers en aanverwante rassen