V.F.L.D.

De Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van gladharige Dwergpinschers en aanverwante rassen

Nest aankondigingen

Hier onder vind je de verschillende nest aankondigingen binnen de club. Het bestuur wil de eigenaren van harte feliciteren!

De ouderdieren van de hieronder vermelde geplande nesten voldoen aan de eisen welke vermeld zijn in de Verenigingsreglementen. De contactgegevens van de betreffende Fokker vindt u op de pagina “fokkers”.

Indien een nest pups niet in onderstaande lijst is opgenomen, is het raadzaam om navraag te doen over de reden waarom vermelding achterwege is gebleven.

Affenpinschers

Momenteel zijn er voor dit ras geen aangekondigde nestjes bekend

Oostenrijkse pinschers

Momenteel zijn er voor dit ras geen aangekondigde nestjes bekend

Dwerginschers

KENNEL RIA’S SOMMERWIND

Fokker: Simone Wachholder

Dek datum
Naam vader
Naam moeder
Verwacht rond

21 december 2022
Nero Luce Eurodog Atomic Power
Comtessa’s Hello Hannah
22 februari 2023

Secretariaat
Marmotberg 28
4708 NG Roosendaal
06-45432498
bianca.smits@home.nl

Ingeschreven in het verenigingenregister bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder
no.: V 531841

Website door Gijs de Waard