Bestuur

Hieronder vind je de bestuursleden en hun functie binnen het bestuur.

Voorzitter

P.M.P. Hartgers-Wagener
hartgers@zeelandnet.nl
0117 340296

Vice-voorzitter

M. Cooijmans
mcooijmans@hotmail.com
0499 421264

Secretaris

B.M.A. Smits
bianca.smits@home.nl
06 45432498

Penningmeester

E.M. Wierda-Schipper
wierdaschipper@gmail.com
06 50540318

Commissaris

M. Groote
go2marjon@gmail.com
06 11292733

Commissaris

S. Cornelis-Vogelsangs
saracornelis@hotmail.com

Commissaris

G. de Waard
gijsdewaard@gmail.com
06 13736901

Secetariaat

Secretariaat
Marmotberg 28
4708 NG Roosendaal
06-45432498
bianca.smits@home.nl

KVK en RVB

Ingeschreven in het verenigingenregister bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no.: V 40531841

copyright © De Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van gladharige Dwergpinschers en aanverwante rassen