Herplaatsing

Op deze pagina kunnen honden vermeld worden waarvoor door omstandigheden een nieuwe eigenaar gezocht wordt.

Het betreft Dwergpinschers, Oostenrijkse Pinschers en Affenpinschers met stamboom. Stamboomloze honden zullen niet vermeld worden. Het bestuur houdt zich het recht voor om voor deze rubriek aangemelde honden te weigeren.

Bent u op zoek naar een Oostenrijkse Pinscher die herplaatst moet worden? Kijk dan ook mog even op www.oostenrijksepinscher.nl

Affenpinscher

Momenteel zijn er geen herplaatsers voor dit ras.

Oostenrijkse Pinscher

Momenteel zijn er geen herplaatsers voor dit ras.

Dwerginschers

Geboortedatum 08-03-2020 Wij zoeken voor ons dwergpinscher teefje van bijna 3 jaar een warme mand. De reden van herplaatsing is dat zij één van onze honden die invalide is niet heeft geaccepteerd. Dit uit zich door constant haar territorium binnen af te bakenen, maar ook door aanhoudend te blaffen. Wij hebben een gedragstherapeut ingeschakeld voor haar gedrag en zij gaf aan dat ons hondje een ander leven verwacht waarbij zijzelf op de eerste plaats komt. Buiten kan ze prima met andere honden en is ze goed opgevoed. Kleine kinderen en katten is ze niet gewend. Mochten er mensen zijn die interesse hebben kunnen ze mailen naar: e.vanzuilen@hotmail.com.

Secetariaat

Secretariaat
Marmotberg 28
4708 NG Roosendaal
06-45432498
bianca.smits@home.nl

KVK en RVB

Ingeschreven in het verenigingenregister bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no.: V 531841

copyright © De Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van gladharige Dwergpinschers en aanverwante rassen