Geboorteberichten

Hier onder vind je de verschillende geboorteberichten binnen de club. Het bestuur wil de eigenaren van harte feliciteren!

De ouderdieren van de hieronder vermelde nesten voldoen aan de eisen welke vermeld zijn in de Verenigingsreglementen. De contactgegevens van de betreffende Fokker vindt u op de pagina “fokkers”.

Indien een nest pups niet in onderstaande lijst is opgenomen, is het raadzaam om navraag te doen over de reden waarom vermelding achterwege is gebleven.

Affenpinschers

Momenteel zijn er voor dit ras geen nestjes bekend

Oostenrijkse Pinschers

Kennel
v. Romar’s Zevensprong

Fokker: Maria Mosterman

Dek datum
Naam vader
Naam moeder
Geboorte datum
Aantal pups

februari 2024
Angus og von Dellingerburg
Wella v.’t Peerdespul
18 april 2024
2 reuen en 4 teven 

Dwergpinschers

Kennel
of Sara’s garden

Fokker: Sara Cornelis-Vogelsangs

Dek datum
Naam vader
Naam moeder
Geboorte datum
Aantal pups

18 maart 2024
Loup Link Vom Dume Klemmer
Brida of Sara’s Garden
17 mei 2024
4 reutjes en 2 teefjes

Er zijn nog pups beschikbaar uit dit nestje, voor meer informatie verwijzen wij u graag naar Sara Cornelis-Vogelsangs.

Let op, in verband met vakantie plannen is deze fokker op zoek naar baasjes woonachtig in Nederland.

Kennel
Kennel of Marley’s dream

Fokker: Samantha van Dorst – Brog

Dek datum
Naam vader
Naam moeder
Geboorte datum
Aantal pups

27 maart 2024
Diamond Egoist Yuno-Yun
Adorable Catoo of Marley’s dream
26 mei 2024
2 reutjes en 1 teefje

Secetariaat

Secretariaat
Marmotberg 28
4708 NG Roosendaal
06-45432498
bianca.smits@home.nl

KVK en RVB

Ingeschreven in het verenigingenregister bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no.: V 40531841

copyright © De Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van gladharige Dwergpinschers en aanverwante rassen