Kampioensclubmatch

Kampioensclubmatch

door
38 38 mensen hebben dit evenement bekeken.

Op zondag 13 oktober 2024 houden we weer onze jaarlijkse clubmatch. Dit jaar wederom met vergaven van het CAC aan de beste reu en beste teef. De beste hond van het ras mag zich “Clubwinnaar 2024” noemen. Aan het einde van de dag hebben we dus als het goed is 3 clubwinnaars.

Daarnaast zal aan de winnaar van de jeugdklasse bij zowel de reuen als teven het “JeugdCAC” vergeven worden (mits de kwalificatie U behaald) en door de winnaar van de veteranenklasse bij zowel de reuen als teven kan het “Veteranen-CAC” gewonnen worden (mits de kwalificatie U behaald).

Dit jaar hebben we als locatie gekozen voor Dorpshuis ‘t Zoetzand.
Zoetzandselaan 1
4112 JL Beusichem
(Voor navigatie als adres Toon Beynenstraat ingeven)

Keurmeester dit jaar is Ilona Onstenk-Schenk.

Wij als bestuur zullen er alles aan doen om er voor u allen een gezellige en feestelijke dag van te maken. De keuringen beginnen omstreeks 10.00 uur. Het inschrijfgeld voor de 1e hond bedraagt € 30,00. Dit is inclusief de online catalogus. Voor de 2e en daarop volgende hond(en) betaalt u € 27,50.

Dit jaar is het niet mogelijk om voor de knuffelklasse online in te schrijven, mocht je wel graag met je hond hieraan mee doen dan kan dit door een mail te sturen naar het secretariaat. De Knuffelklasse is voor honden die wél raszuiver zijn, maar die niet echt geschikt zijn voor de show. Bijv. gecastreerde reuen, honden met een kleurfout of gebitsfout, of die te groot of te klein zijn etc. Het inschrijfgeld voor deze klasse bedraagt € 15,- en mag contant voldaan worden tijdens de show (inschrijvingsdeadline) is 12 september 2023. De honden in deze klasse dingen niet mee voor beste reu/teef of beste van het ras en krijgt ook geen kwalificatie, maar krijgen wel een keurverslag.

Heeft u een Jongste puppy-, puppy- en/of veteraan; dan betaalt u slechts € 20,- inschrijfgeld per hond.

De toegang is gratis. Rond het middaguur is er een lunchpauze waarin ieder die dat wil, gebruik kan maken van de lunch faciliteiten in het dorps huis. In de zaal mogen geen eigen meegebrachte voedingswaren en consumpties genuttigd worden.

Na de keuringen zal er een leuke loterij plaatsvinden.
Iedere deelnemende hond ontvangt een diploma en een bekertje.
En ook dit jaar zal “Happy Dog” diervoeding ons sponsoren!

Wij hopen op zondag 13 oktober 2024 weer vele Pinschervrienden bij elkaar te zien voor een
sportieve en gezellige clubmatch.
Inschrijvingen verlopen via www.onlinedogshow.eu

Ga naar de volgende URL om je te registreren voor dit evenement: https://www.onlinedogshows.eu/en/Show/Index/3232 →

 

Datum en tijd

13-10-2024 09:00

Share With Friends


Voor alle, namens De Verening van Fokkers en Liefhebbers van gladharige Dwergpinschers en aanverwante rassen (VFLD), georganiseerde evenementen geldt o.a.:

  • Deelname is voor eigen risico.
  • Honden dienen altijd aangelijnd te zijn tenzij door de organisatie anders wordt aangegeven.
  • Voorkom agressie tussen honden onderling en geef elkaar de ruimte. Iedere eigenaar dient ervoor te zorgen dat andere deelnemers en aanwezigen op geen enkele manier hinder ondervinden van zijn of haar hond.
  • Het welzijn van de honden staat voorop. Ruw optreden is niet toegestaan. Dit kan leiden tot schorsing of verwijdering van het terrein.
  • Deelnemers aan de evenementen stellen zich bloot aan bepaalde risico's die inherent zijn aan het deelnemen aan de verschillende evenementen. De VFLD en door de VFLD aangewezen organisaties kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongerief of nadeel, inbegrepen ongevallen, als direct gevolg van deelname aan het betreffende evenement.
  • Iedere exposant - eigenaar - deelnemer draagt zelf de volle verantwoordelijkheid voor eventuele schade, die de exposant - eigenaar - deelnemer of de door hem ingeschreven honden aan personen of eigendommen in het gebouw of op de rondom gelegen terreinen aanbrengt. De VFLD en de mede-organiserende vereniging/club zullen als vereniging voor een dergelijke schade nimmer garant staan.
  • Het is altijd mogelijk dat de hond op de locatie zijn/haar behoefte doet, dit dient dan direct te worden opgeruimd. Hiervoor is de eigenaar c.q. begeleider van de hond verantwoordelijk maar aarzel niet om elkaar hierop aan te spreken. 

Graag tot ziens op één van onze evenementen!