Wandeling Soesterduinen

Op 4 juni j.l. vond een gezamenlijke wandeling plaats, dit maal in de Soesterduinen. Zo’n 10 dwergpinschers en hun baasjes verzamelden zich op de parkeerplaats, waar het een gezellig weerzien was, en waar enkelen zich aan elkaar voorstelden en kennismaakten met elkaar en het ras. Helaas was er een wegafsluiting, waardoor sommigen wat problemen ondervonden en daarom wat later arriveerden.  Na koffie en koek gingen we aan de wandel. Het was een warme dag, en het zand was rul, dus er werd gekozen de groep te splitsen; een deel koos een goed beloopbare route, de anderen gingen de stuifduinen trotseren.

De honden konden lekker los en genoten zichtbaar van hun vrijheid en elkaar! Halverwege de route was een pauze plek waar de groepen elkaar weer troffen, en verdiende pauze in de schaduw was met een lekkere ijsco. 

Ook de terugweg naar de auto werd de groep verdeeld over de 2 routes, waarna we op de parkeerplaats weer afscheid van elkaar namen. Het was een geslaagde, zonnige dag!


Voor alle, namens De Verening van Fokkers en Liefhebbers van gladharige Dwergpinschers en aanverwante rassen (VFLD), georganiseerde evenementen geldt o.a.:

  • Deelname is voor eigen risico.
  • Honden dienen altijd aangelijnd te zijn tenzij door de organisatie anders wordt aangegeven.
  • Voorkom agressie tussen honden onderling en geef elkaar de ruimte. Iedere eigenaar dient ervoor te zorgen dat andere deelnemers en aanwezigen op geen enkele manier hinder ondervinden van zijn of haar hond.
  • Het welzijn van de honden staat voorop. Ruw optreden is niet toegestaan. Dit kan leiden tot schorsing of verwijdering van het terrein.
  • Deelnemers aan de evenementen stellen zich bloot aan bepaalde risico's die inherent zijn aan het deelnemen aan de verschillende evenementen. De VFLD en door de VFLD aangewezen organisaties kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongerief of nadeel, inbegrepen ongevallen, als direct gevolg van deelname aan het betreffende evenement.
  • Iedere exposant - eigenaar - deelnemer draagt zelf de volle verantwoordelijkheid voor eventuele schade, die de exposant - eigenaar - deelnemer of de door hem ingeschreven honden aan personen of eigendommen in het gebouw of op de rondom gelegen terreinen aanbrengt. De VFLD en de mede-organiserende vereniging/club zullen als vereniging voor een dergelijke schade nimmer garant staan.
  • Het is altijd mogelijk dat de hond op de locatie zijn/haar behoefte doet, dit dient dan direct te worden opgeruimd. Hiervoor is de eigenaar c.q. begeleider van de hond verantwoordelijk maar aarzel niet om elkaar hierop aan te spreken. 

Graag tot ziens op één van onze evenementen!