Wandeling Breskens

Op 26 maart j.l. vond er een wandeling plaats op het strand in Breskens. Er waren zo’n 18 baasjes en 12 dwergpinschers naar Zeeuws-Vlaanderen afgereisd voor een gezellig samenzijn.

Om 13.00u kwamen we tezamen bij de afvaartplaats van de veerpont naar Vlissingen. Er stond een zeer koude straffe wind waar de meesten even aan moesten wennen. Na een kopje koffie vertrokken we om 13.30u richting strand. 

De honden hebben heerlijk samen los gelopen, mooi om te zien dat ook dwergpinschers die elkaar nog nooit hebben gezien elkaar opzochten! 

Na fijn te zijn uitgewaaid voor de baasjes, en lekker gerend voor de pinschers, zochten we paviljoen  ‘de afslag’ op voor een welverdiende kop koffie of warme chocolademelk met slagroom. Op deze plek sloten nog enkelen aan voor wie de wandeling niet mogelijk was, maar wel graag even erbij wilden zijn!  Voor alle deelnemers van de dag was er na afloop een leuke koelkastmagneet als aandenken.


Voor alle, namens De Verening van Fokkers en Liefhebbers van gladharige Dwergpinschers en aanverwante rassen (VFLD), georganiseerde evenementen geldt o.a.:

  • Deelname is voor eigen risico.
  • Honden dienen altijd aangelijnd te zijn tenzij door de organisatie anders wordt aangegeven.
  • Voorkom agressie tussen honden onderling en geef elkaar de ruimte. Iedere eigenaar dient ervoor te zorgen dat andere deelnemers en aanwezigen op geen enkele manier hinder ondervinden van zijn of haar hond.
  • Het welzijn van de honden staat voorop. Ruw optreden is niet toegestaan. Dit kan leiden tot schorsing of verwijdering van het terrein.
  • Deelnemers aan de evenementen stellen zich bloot aan bepaalde risico's die inherent zijn aan het deelnemen aan de verschillende evenementen. De VFLD en door de VFLD aangewezen organisaties kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongerief of nadeel, inbegrepen ongevallen, als direct gevolg van deelname aan het betreffende evenement.
  • Iedere exposant - eigenaar - deelnemer draagt zelf de volle verantwoordelijkheid voor eventuele schade, die de exposant - eigenaar - deelnemer of de door hem ingeschreven honden aan personen of eigendommen in het gebouw of op de rondom gelegen terreinen aanbrengt. De VFLD en de mede-organiserende vereniging/club zullen als vereniging voor een dergelijke schade nimmer garant staan.
  • Het is altijd mogelijk dat de hond op de locatie zijn/haar behoefte doet, dit dient dan direct te worden opgeruimd. Hiervoor is de eigenaar c.q. begeleider van de hond verantwoordelijk maar aarzel niet om elkaar hierop aan te spreken. 

Graag tot ziens op één van onze evenementen!