Voor de één een begrip in de hondenwereld, voor de ander gewoon een show ergens in Engeland.
“Gewoon” is de Crufts zeker niet. Het is de grootste show van de wereld met gemiddeld 20.000 ingeschreven honden over 4 dagen verdeeld. Een show ook waar je niet zomaar aan mee kunt doen. Je zult je voor deelname moeten “kwalificeren”. Dit kan door ofwel Internationaal kampioen te worden met de hond. In dit geval met je voor het leven gekwalificeerd. Ofwel je hond met beste reu of teef worden op één van de geselecteerde shows in Europa. Meestal zijn dit er 2 per land per jaar. 

Niet veel Europeanen wagen de oversteek naar Birmingham om mee te doen. Al zien we dat de laatste jaren het aantal wel toeneemt sinds de honden niet meer in verplichte quarantaine hoeven. 

Wat betreft “onze” rassen zien we de Oostenrijkse Pinscher niet op de Crufts omdat het ras in Engeland nog niet erkend is. Bij de Affenpinscher doen er heel af en toe wel Europeanen mee en ook “onze” Mieke Cooijmans heeft een aantal keren meegedaan met haar honden en met succes maar het valt niet mee op als Europeaan in Engeland te winnen. Ook bij de dwergpinscher zien we een duidelijk type verschil ten opzichte van wat we hier in Europa op shows zien. Dit komt omdat de Engelsen niet de FCI rasstandaard hanteren maar de Engelse rasstandaard welke een afgeleide is van de Amerikaanse rasstandaard. Dit zien we duidelijk in het gangwerk die de Engelsen graag als “Hackney” zien. Maar ook de bouw is lichter, met korte nek, smalle snuit, langere rug.
Al zijn er wel enkele Engelse fokkers die de afgelopen jaren het hebben aangedurfd om een Zweedse reu te lenen voor een jaar om voor nakomelingen te zorgen in Engeland en af en toe weten deze nakomelingen te winnen op shows en op de Crufts!

Dit jaar werd de Crufts gehouden van 10 t/m 13 maart en Jacqueline Jansen en haar man Hayco zijn met Bram (Be Like Hopper of Marley’s Dream) afgereisd naar Engeland om aan deze bijzondere show mee te doen. Bram had zich gekwalificeerd door in België op de show van Genk beste reu te worden. Bram werd 4e in zijn klasse van de 5 ingeschreven honden. In totaal deden er 56 dwergpinchers mee.  


Voor alle, namens De Verening van Fokkers en Liefhebbers van gladharige Dwergpinschers en aanverwante rassen (VFLD), georganiseerde evenementen geldt o.a.:

  • Deelname is voor eigen risico.
  • Honden dienen altijd aangelijnd te zijn tenzij door de organisatie anders wordt aangegeven.
  • Voorkom agressie tussen honden onderling en geef elkaar de ruimte. Iedere eigenaar dient ervoor te zorgen dat andere deelnemers en aanwezigen op geen enkele manier hinder ondervinden van zijn of haar hond.
  • Het welzijn van de honden staat voorop. Ruw optreden is niet toegestaan. Dit kan leiden tot schorsing of verwijdering van het terrein.
  • Deelnemers aan de evenementen stellen zich bloot aan bepaalde risico's die inherent zijn aan het deelnemen aan de verschillende evenementen. De VFLD en door de VFLD aangewezen organisaties kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongerief of nadeel, inbegrepen ongevallen, als direct gevolg van deelname aan het betreffende evenement.
  • Iedere exposant - eigenaar - deelnemer draagt zelf de volle verantwoordelijkheid voor eventuele schade, die de exposant - eigenaar - deelnemer of de door hem ingeschreven honden aan personen of eigendommen in het gebouw of op de rondom gelegen terreinen aanbrengt. De VFLD en de mede-organiserende vereniging/club zullen als vereniging voor een dergelijke schade nimmer garant staan.
  • Het is altijd mogelijk dat de hond op de locatie zijn/haar behoefte doet, dit dient dan direct te worden opgeruimd. Hiervoor is de eigenaar c.q. begeleider van de hond verantwoordelijk maar aarzel niet om elkaar hierop aan te spreken. 

Graag tot ziens op één van onze evenementen!