Het nieuwe jaar is alweer een paar weken onderweg en langzaamaan worden de corona-regels versoepeld. 

De show van Eindhoven werd nog georganiseerd onder de “lockdown-regels”; QR-code, tijdschema, mondkapje, afstand houden en na de keuring vrijwel direct de hal verlaten…..
Er waren maar liefst 13 Dwergpinschers, 2 Oosterijkse Pinschers en 1 Affenpinscher ingeschreven. 

De enige Affenpinscher die mee heeft gedaan (Suddenly Shuri V. Tani Kazari Von Vondercroft van M. Schneider uit Engeland) behaalde een uitmuntend en werd vervolgens Beste vh Ras. Helaas is er geen van de Oostenrijkse Pinschers gekwalificeerd met een Uitmuntend en is er geen Best van het ras gekozen. Bij de dwergpinschers werd de reu “Djeck v. Tilburgs Roem” van Ine Hartgers & Ilse Krijnen beste reu en Beste vh Ras. Er werd geen beste teef gekozen omdat alle ingeschreven teefjes een ZG kregen. De complete uitslagen zijn terug te vinden op onze website. 

STAND VAN ZAKEN FOKVERBOD KORTSNUITEN

Zoals reeds eerder vermeld wordt de affenpinscher gezien als een “kortsnuit” ras en valt dus onder het wettelijk afgekondigde fokverbod. Er mag alleen maar met “kortsnuit” rassen gefokt worden als zij voldoen aan bepaalde voorwaarden waaronder een specifieke lengte van de snuit. Hiervoor heeft de Raad van Beheer een test ontwikkeld (BOAS-test) welke een afgeleide is van de meer bekendere “Cambridge-BOAS test”. De Cambridge BOAS test is alleen ontwikkeld voor de Engelse bulldog, Franse bulldog en mopshond. Voor de overige 9 kortsnuitrassen die op de fokverbod lijst staan is er nu de Raad van Beheer BOAS test. 

Daarnaast heeft de Raad van Beheer eind vorig jaar alle 12 rasverenigingen van de betreffende kortsnuitrassen de mogelijkheid gegeven een zogenaamde “convenant” te sluiten. Hierin staat precies vermeld aan welke testen het ras moet voldoen en als deze testen goed zijn doorstaan, kunnen de pups van deze ouderdieren een stamboom krijgen! En dus wordt er hiermee gesuggereerd dat er toch gefokt zou mogen worden. 

Na beraadt binnen het bestuur hebben wij van de V.F.L.D. besloten het convenant NIET te tekenen. Simpelweg omdat het convenant volledig voorbij gaat aan het feit dat er nog altijd een WETTELIJK FOKVERBOD geldt voor o.a. de affenpinscher. Met andere woorden; zouden we het convenant tekenen en zou onze fokkers gaan fokken met de affenpinscher dan zijn ze strafbaar en kunnen ze van de NVWA een boete opgelegd krijgen. En is er ook een kans dat wij als rasvereniging een boete krijgen doordat we het convenant getekend hebben terwijl we weten dat er een wettelijk fokverbod geldt!

De vraag is nu wat er gaat gebeuren met de fokkers van de andere kortsnuitrassen die wél gaan fokken en wat voor consequenties dit gaat hebben voor hen en de Raad van Beheer.
Voor ons zit er niets anders op dan af te wachten….. 

Categories:

Tags:

Comments are closed

Website door Gijs de Waard