VFLD wandeling Soesterduinen

door
42 42 mensen hebben dit evenement bekeken.

Op zondag 4 juni aanstaande organiseren we een wandeling in de “Lange Duinen” te Soest.

De Lange Duinen vormt samen met de Korte Duinen de Soester duinen, een ‘levend’ stuifzandgebied.
In 1997 zijn deze stuifzandgebieden in Soest door de provincie Utrecht aangewezen als Aardkundig Monument.

Wat is een aardkundig monument?
Een gebied of landschap wordt benoemd tot aardkundig monument als het uniek is en als de ontwikkeling van het gebied over honderden of duizenden jaren kan
worden gevolgd. Denk bijvoorbeeld aan natuurlijke vormen, heuvels en laagten in landschappen, maar ook aan natuurlijke processen, zoals zandverstuiving. Met de benoeming tot aardkundig monument wordt nadrukkelijk de aandacht gevraagd voor het belang en behoud van deze unieke gebieden en landschappen.

Ligging
De Lange Duinen liggen in Soest Zuid, dichtbij de Soesterbergsestraat. Ook met
kinderen is de Lange Duinen een leuk gebied om naar toe te gaan.

Om je te registreren voor deze gebeurtenis e-mail je gegevens naar info@dwergpinscher.nl

Registreer met behulp van webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Share With Friends


Voor alle, namens De Verening van Fokkers en Liefhebbers van gladharige Dwergpinschers en aanverwante rassen (VFLD), georganiseerde evenementen geldt o.a.:

  • Deelname is voor eigen risico.
  • Honden dienen altijd aangelijnd te zijn tenzij door de organisatie anders wordt aangegeven.
  • Voorkom agressie tussen honden onderling en geef elkaar de ruimte. Iedere eigenaar dient ervoor te zorgen dat andere deelnemers en aanwezigen op geen enkele manier hinder ondervinden van zijn of haar hond.
  • Het welzijn van de honden staat voorop. Ruw optreden is niet toegestaan. Dit kan leiden tot schorsing of verwijdering van het terrein.
  • Deelnemers aan de evenementen stellen zich bloot aan bepaalde risico's die inherent zijn aan het deelnemen aan de verschillende evenementen. De VFLD en door de VFLD aangewezen organisaties kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongerief of nadeel, inbegrepen ongevallen, als direct gevolg van deelname aan het betreffende evenement.
  • Iedere exposant - eigenaar - deelnemer draagt zelf de volle verantwoordelijkheid voor eventuele schade, die de exposant - eigenaar - deelnemer of de door hem ingeschreven honden aan personen of eigendommen in het gebouw of op de rondom gelegen terreinen aanbrengt. De VFLD en de mede-organiserende vereniging/club zullen als vereniging voor een dergelijke schade nimmer garant staan.
  • Het is altijd mogelijk dat de hond op de locatie zijn/haar behoefte doet, dit dient dan direct te worden opgeruimd. Hiervoor is de eigenaar c.q. begeleider van de hond verantwoordelijk maar aarzel niet om elkaar hierop aan te spreken. 

Graag tot ziens op één van onze evenementen!