Tekstvak: Dwergpinschers, Affenpinschers en Oostenrijkse Pinschers

Introductiepagina  

De Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van gladharige Dwergpinschers en aanverwante rassen:

 

Opgericht op 20 september 1919; Koninklijk goedgekeurd; Erkend door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

Statutair gevestigd te Amsterdam. 

Ingeschreven in het verenigingenregister bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no.: V 531841

 

    

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

Ons adres:

Secretariaat

Marmotberg 28

4708 NG Roosendaal

Telefoon: Tel: 06-45432498

E-mail: bianca.smits@home.nl

Tekstvak: 98888888888
Tekstvak: Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van Gladharige Dwergpinschers en aanverwante rassen

 

Wat doet de V.F.L.D.?

De vereniging geeft informatie aan belangstellenden.

De vereniging bemiddelt bij de aanschaf van Pinschers (puppy-bemiddeling).

Jaarlijks wordt er in de eerste helft van het jaar een vergadering gehouden.

Ieder jaar organiseert de V.F.L.D. een gezellige dag voor alle leden en hun hondjes.

Ieder jaar wordt een clubmatch (schoonheidswedstrijd) georganiseerd.

Vier keer per jaar verschijnt het clubblad "Pinsch".

 

Wat staat er in Pinsch?

Het clubblad bevat:

-  de tentoonstellingsuitslagen van de Nederlandse CAC en CACIB shows

   en van de eigen clubmatch

-  informatieve artikelen van algemene kynologische aard.

-  boekbesprekingen.

-  informatie over de rassen van de vereniging.

-  verhaaltjes.

-  ingezonden stukken van leden

-  foto's van Pinschers.

-  etc.

 

Puppy-bemiddeling

Op de pagina Nest-informatie van deze website worden alleen nesten vermeld van de aangesloten leden.

Er worden alleen nesten vermeld waarvan de ouders aan door de vereniging vastgestelde eisen voldoen.

Indien er geen pups beschikbaar zijn kunt u zich bij een of meer van onze fokkers op de wachtlijst laten plaatsen.

 

Wat kost de V.F.L.D.?

De contributie bedraagt € 25,00 per jaar voor leden

en € 15,00 per jaar voor elk volgend lid op hetzelfde adres.

Buitenlandse leden betalen € 5,00 per jaar extra i.v.m. verzendkosten clubblad.

Nieuwe leden betalen eenmalig € 5,00 administratiekosten.

Indien u na 1 juli van een jaar lid wordt heeft u de keuze tussen:

· betaling van volledige jaarcontributie voor het lopende jaar

of

· betaling van anderhalve keer de jaarcontributie voor het lopende jaar en het eerstvolgende jaar.

Klik hiervoor het aanmeldformulier

 

 

Privacy

 

Klik hier om onze privacyverklaring te downloaden.

                              Van links naar rechts op de foto: 

 

         Affenpinscher, Oostenrijkse Pinscher en Dwergpinscher

                                         Dwergpinscher zwart-bruin                        Dwergpinscher roodbruin

                                           Oostenrijkse Pinscher                               Affenpinscher

Laatste bewerking 

 

25-11-2021

102 jaar

1919—2021